Integration i gåseøjne - konferencen hvor vi nytænker integration sammen

OPLÆGSHOLDERE

-- Özlem Cekic --
Brobygger, forfatter, foredragsholder og tidligere folketingsmedlem.

-- Shadman Salih --
Cand. soc i socialt arbejde, debattør og indehaver af Sivitas.

-- Lars Uggerhøj --
Professor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

-- Steen Hildebrandt --
Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet.

-- Tanja Nyborg --
Direktør, Uddannelse og Arbejdsmarked, Horsens Kommune.

OM KONFERENCEN

Integration har længe været et varmt emne, men på trods af meget omtale, kan der være flere fortolkninger af, hvad integration er, og hvordan den kommer til udtryk. Der er altså ikke en fast definition af begrebet og ofte bliver der fra politikere, fagpersoner og praktikere talt om integration på forskellige måder.

På konferencen vil vi derfor diskutere integration som begreb, tilgang og mål. Vi vil spørge, om man kan opnå integration som mål, når der ikke findes en definition. Vi ser på, om den nuværende tilgang til integration er hensigtsmæssig for den enkelte borger. Og vi nytænker begrebet integration for at se, om det kan erstattes eller fjernes i socialt arbejde, med fokus på at finde andre perspektiver hvormed man ser på det enkelte menneske.

Vores ønske med konferencen er at give dig som fagperson et rum til at mødes og dele historier og perspektiver med andre indenfor feltet, samtidig med at vi deler viden om forskellige fortolkninger af integration, nye måder at arbejde med integration på eller deciderede alternativer til integration.

Både før, under og efter konferencen indsamler vi inspirerende perspektiver og gode ideer. I tiden op til konferencen vil du som deltager kunne læse om oplægsholderne og deres arbejde med integration og du vil kunne forberede dine egne dilemmaer, spørgsmål og historier, som du kan tage med på konferencen. Efter konferencen får alle deltagere adgang til materialer fyldt med guldkorn, skæve historier og inspirerende ideer fra dagen.

Det er vores håb, at vi sammen kan forpligte os på at nytænke integration sammen, ikke kun på konferencedagen, men i vores daglige arbejde fremover. Konferencen er et led i Sivitas’ ambition om man i Danmark i 2030 ikke længere vil tale om fremmede, men at vi alle er borgere, med hver vores unikke baggrund.

PROGRAM

Program
Dagens program er fyldt med spændende indslag fra fagpersoner og indeholder både oplæg, diskussioner og tid til spørgsmål og refleksion.

Vi vil høre fra både praksisnære fagpersoner, repræsentanter fra kommunernes ledelse, forskere på området og se på integration i et globalt perspektiv. I løbet af dagen vil du blive opfordret til at fordybe dig i et selvvalgt, emne hvor du vil blive inspireret og udfordret gennem spil, deltagelse i et radioprogram eller gennem nye ideer fra konkrete eksempler.

Dagen slutter af med et oplæg af Özlem Cecik, der i mange år har arbejdet som brobygger og vil inspirere os til at gå nye veje i arbejdet med minoritetsborgere.

Gå til arrangør

Del med en ven

DGI Huset
Værkmestergade 17
8000 Aarhus

Modtag månedligt nyhedsbrev med arrangementer fra din region

Tilmeld dig og modtag hver måned en e-mail med de seneste spændende arrangementer fra din region.